Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

zero-sum game

Sıfır toplamlı oyun

Cümlede kullanım:

According to the zero-sum game, “while an actor in the international system gains from the ohter actor, the other actor must lost the amount of gain”

(Sıfır toplamlı oyuna göre, “uluslararası sistemdeki bir aktör diğer aktörden kazanırken, diğer aktör kazanç miktarını kaybetmelidir”)
Translate »