Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

zealotry

Tutuculuk, bağnazlık

Cümlede kullanım:

The “Zelaotry”, which means conservatism and bigotry, is used to define an ancient Jewish sect (Zealot) which had undertaken terrorist acts to the Romans until 70 A.D. They are known as the first terrorist groups in history.

(Muhafazakârlık ve bağnazlık anlamına gelen “Zelaotri”, M.S. 70 yılına kadar Romalılara terörist eylemlerde bulunan eski bir Yahudi mezhebini (Zealot) tanımlamak için kullanılır. Tarihin ilk terörist grupları olarak bilinirler.)
Translate »