Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

WTO

World Trade Organization (WTO)

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)

Cümlede kullanım:

The WTO roles as a forum in which States negotiate trade agreements.

(DTÖ, Devletlerin ticaret anlaşmalarını müzakere ettiği bir forum olarak görev yapmaktadır.)
Translate »