Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

World Bank

Dünya Bankası.

Cümlede kullanım:

World Bank that was founded in 1944, is a group composed of five associated institutions: The International Bank for Reconstruction and Development, The International Development Association, The International Finance Cooperation, The Multilateral Investment Guarantee Agency and The International Center for Settlement of Investment Disputes.

(1944 yılında kurulan Dünya Bankası, beş ilişkili kurumdan oluşan bir gruptur: Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Kalkınma Birliği, Uluslararası Finans İşbirliği, Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı ve Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi.)
Translate »