Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

women’s suffrage

Kadınların seçme hakkı

Cümlede kullanım:

The women’s suffrage came to agenda by the first “wave” of the feminist movement which was observed in the 19th century (1800s and early 1900s)

(Kadınların oy kullanma hakkı, 19. yüzyılda (1800’ler ve 1900’lerin başında) görülen feminist hareketin ilk “dalgası” ile gündeme geldi.)
Translate »