Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

western kind of social democracy

Batı tarzı sosyal demokrasi

Cümlede kullanım:

Despite all efforts, western kind of social democracy did not come into existence in Turkey. 

(Tüm çabalara rağmen, batı tarzı sosyal demokrasi Türkiye’de var olmadı.)
Translate »