Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Welsh School

Galler Okulu, uluslararası güvenlik konusundaki çalışmalarıyla tanınır.

Cümlede kullanım:

The Welsh School (sometimes the Aberystwyth School) also known as emancipatory realism is a school within the discipline of security studies.

(Özgürlükçü realizm olarak da bilinen Galler Okulu (bazen Aberystwyth Okulu olarak anılır) güvenlik çalışmaları disiplini içinde bir okuldur.

Galler Okulu’nun temel özellikleri:

Bu okula göre, devleti bir referans nesne olarak görmek son derece kritiktir ve daha ziyade bireysel güvenliğe vurgu yapar.

Dahası, bu okulun araştırmacıları devletlerin sıklıkla bireyler için tehdit oluşturduğunu düşünür.

Galler okulu tarafından dile getirilen Kritik Güvenlik Çalışmaları, mevcut dünya düzeninin güvenlikten ziyade güvensizliğin bir nedeni olduğunu düşünenler için bireylerin ve toplulukların deneyimlerini ortaya koyarlar.

Galler Okulu’nun kökleri Gramscian ve Frankfurt Okulu’nun eleştirel teori geleneğine dayanır.

Yaklaşımın ayırt edici özelliği, bireylerin özgürlüğünü kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılmasına verdiği önemdir.

Galler Okulu, insanların özgürleşmesiyle, özgürce yaptıkları tercihlerin barışa su taşıdığına inanır.

Ayrıca, okul normatif-politik gündemi nedeniyle diğer yaklaşımlardan kolayca ayırt edilebilir.

Bu Okul, güvenliği, siyasetin doğasının bir yansıması olarak görmektedir.

Translate »