Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

war crimes

Savaş suçları

Cümlede kullanım:

The contemporary definition of war crimes appears in the Article 8 of the Rome Statute.

(Savaş suçlarının çağdaş tanımı Roma Tüzüğü’nün 8. maddesinde yer almaktadır.)
Translate »