Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

waging a defensive war

Savunma savaşı yürütmek

Cümlede kullanım:

The UN Charter has not outlawed the use of defensive force or waging a defensive war.

(BM Tüzüğü savunma gücü kullanımını veya savunma savaşı yürütmeyi yasaklamamıştır.)
Translate »