Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

wage a war against other

Ötekine karşı savaş açmak, diğerine karşı savaş vermek, başkasına karşı savaşmak

Cümlede kullanım:

Before the 20th century, States were able to wage a war against other States as part of their foreign policy.

(20. yüzyıldan önce Devletler, dış politikalarının bir parçası olarak diğer Devletlere karşı savaşabildiler.)
Translate »