Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

violent struggle among states

Devletler arasındaki şiddetli mücadele

Cümlede kullanım:

Irregular warfare is a violent struggle among states for influence over the relevant populations. 

(Düzensiz savaş, ilgili toplumları etkilemek için devletler arasında şiddetli mücadeledir.)
Translate »