Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

violation of human rights

İnsan hakları ihlali

Cümlede kullanım:

If the violation of human rights within boundaries of a state is so terrible, this makes other states to have a right of intervention.

(Bir devletin sınırları içindeki insan haklarının ihlali çok korkunçsa, bu durum diğer devletlerin müdahale hakkına sahip olmasını sağlar.)
Translate »