Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

value laden

Değer yüklü

Cümlede kullanım:

Normative theories are generally concerned with value laden concepts. Universal law, principles, peace and ethics are some of these concepts.

(Normatif teoriler genellikle değer yüklü kavramlarla ilgilidir. Evrensel hukuk, ilkeler, barış ve etik bu kavramlardan bazılarıdır.)
Translate »