Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

utilitarianism

Faydacılık

Cümlede kullanım:

According to utilitarianism the social and individual interests overlap. And as he works for the happiness for himself, he works for the happiness of other people.

(Faydacılığa göre toplumsal ve bireysel çıkarlar örtüşür. Ve kendi mutluluğu için çalışırken, diğer insanların mutluluğu için çalışmış olur.)
Translate »