Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

unmet basic needs

Karşılanmamış temel ihtiyaçlar

Cümlede kullanım:

The Basic Human Need apprroach to security assumes that the opinion of conflict rooted in unmet basic human needs such as identity or recognition.

(Güvenlikle ilgili Temel İnsani İhtiyaç Yaklaşımı, çatışma fikrinin kimlik ya da tanınma gibi karşılanmamış temel insanî ihtiyaçlardan kaynaklandığını varsayar.)
Translate »