Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Universal Declaration of Human Rights

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Cümlede kullanım:

Universal Declaration of Human Rights: is an international document adopted by the United Nations General Assembly in 1948 that articulates “the rights and freedoms to which every human being is equally and inalienably entitled 

(İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1948’de kabul edilen ve “her insanın eşit ve devredilemez bir şekilde hakkı olan hak ve özgürlükleri” ifade eden uluslararası bir belgedir.)
Translate »