Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE)

Cümlede kullanım:

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)’s work on sustainable energy is designed to improve access to affordable and clean energy for all and help reduce greenhouse gas emissions and the carbon footprint of the energy sector in the region.

(Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (UNECE) sürdürülebilir enerji konusundaki çalışmaları, herkes için uygun fiyatlı ve temiz enerjiye erişimi artırmak ve sera gazı emisyonlarını ve bölgedeki enerji sektörünün karbon ayak izini azaltmak için tasarlanmıştır.)
Translate »