Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

uneven

Eşitsiz, adaletsiz

Cümlede kullanım:

George Soros, in his analysis of economic globalization, says “The global capitalist system has produced a very uneven playing field and has reduced significantly the power of the individuals to determine their destiny.”

(George Soros, ekonomik küreselleşme analizinde, “Küresel kapitalist sistem çok eşitsiz bir oyun alanı üretti ve bireylerin kaderlerini belirleme gücünü önemli ölçüde azalttı” diyor.)
Translate »