Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

uneven nature

Düzensiz yapı, değişken hal

Cümlede kullanım:

Critical theories usually emphasises the uneven and hegemonic nature of international and regional relations. 

(Eleştirel teoriler genellikle uluslararası ve bölgesel ilişkilerin düzensiz ve hegemonik yapısını vurgular.)
Translate »