Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

under the aegis of

Himayesinde, gözetimi altında

Cümlede kullanım:

The Bill Clinton (1993-2001) administration initiated the Free Trade Area of the Americas (FTAA) in December 1994 under the aegis of US leadership.

(Bill Clinton (1993-2001) yönetimi, Aralık 1994’te Amerika liderliğinin himayesinde Amerika Serbest Ticaret Bölgesi’ni (FTAA) başlattı.)
Translate »