Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

uncommon artifacts

Nadir eserler.

Cümlede kullanım:

Countries that would like to hold uncommon artifacts or natural resources may tax their export to discourage both speculative exportation and foreign consumption.

(Nadir eserleri veya doğal kaynakları elde tutmak isteyen ülkeler, hem spekülatif ihracatı hem de dış tüketimi caydırmak için ihracatlarını vergilendirebilirler.)
Translate »