Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

unanimously decided

Oybirliğiyle karar verilmek

Cümlede kullanım:

On 1 April 1923, the offer of the First Group to renew the elections was unanimously decided with the support of the Second Group and the Independent Group. 

(1 Nisan 1923 tarihinde, Birinci Grup’un seçimleri yenileme teklifi, İkinci Grup ve Bağımsız Grubun desteği ile oybirliğiyle kararlaştırıldı.)
Translate »