Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

unanimity

Oy birliği, görüş birliği, ittifak hali

Cümlede kullanım:

Unanimity does not require affirmative votes of all members but simply seeks that no single negative vote is cast.

(Oybirliği tüm üyelerin olumlu oylarını gerektirmez, ancak tek bir olumsuz oy kullanılmamasını gerekli kılar.)
Translate »