Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Turanism

Turancılık, Pan Türkizm(Pan-Turkism) olarak da bilinir.

Cümlede kullanım:

Pan-Turkism or Turanism, which is presented as a solution of saving the Ottoman Empire, advocates the unity of the Turkish communities in Central Asia under a single political framework.

(Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarmanın bir çözümü olarak savunulan Pan-Türkizm ya da Turanizm, Orta Asya’daki Türk topluluklarının tek bir siyasi çatı altında birleştirmeyi savunuyor.)
Translate »