Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

tsarist regime

Çarlık rejimi

Cümlede kullanım:

Political propaganda among the peasantry would lead to the awakening of the masses and through their influence liberalization of the tsarist regime would have been actualized.

(Köylüler arasındaki siyasi propaganda kitlelerin uyanmasına yol açacak ve onların etkisiyle çarlık rejiminin serbestleştirilmesi gerçekleşecekti.)
Translate »