Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

tripartite alliance

Üçlü ittifak

Cümlede kullanım:

Britain, France and Turkey concluded the Tripartite Alliance in October 1939.

(İngiltere, Fransa ve Türkiye, Üçlü İttifakı Ekim 1939’da imzaladılar.)
Translate »