Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

treaty

Antlaşma

Cümlede kullanım:

1969 Vienna Convention defines a treaty as “an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.

(1969 Viyana Konvansiyonu, bir antlaşmayı “devletler arasında yazılı olarak yapılmış ve ister tek bir belgede, ister iki veya daha fazla ilgili belgede ve özel olarak adlandırılmış bir şekilde düzenlenmiş olsun, uluslararası hukuka tabi olan uluslararası bir anlaşma olarak tanımlar.)
Translate »