Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

transnational networks

Ulusötesi etkileşimli aktörler

Ulusötesi aktörlerin temel amacı, devletlerin ve uluslararası örgütlerin kendi sorumluluk alanlarındaki davranışlarını etkilemek ve değiştirmektir.

Aynı zamanda yeni sorunları dile getirmek, yeni fikirler ve normlar geliştirmek ve küresel politikada belirlenen normların uygulanmasını teşvik etmek diğer amaçlarıdır.(Keck ve Sikkink, 1998: 2-3).

Green Peace, Amnesty International..

It is the most important task of the transnational networks to address new global problems and develop new ideas and norms for its solution.

(Küresel yeni sorunları dile getirmek ve çözümü konusunda yeni fikirler ve normlar geliştirmek ulusötesi etkileşimli aktörlerin en önemli görevidir.)
Translate »