Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

transcend

Aşmak.

Cümlede kullanım:

According to cosmopolitanism, values transcend the societies, and it is not possible to attribute them to one society.

(Kozmopolitizme göre, değerler toplumları aşar ve onları bir topluma atfetmek mümkün değildir.)
Translate »