Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

trade diversion

Ticaret kayması, ticarette yön değiştirme.

Cümlede kullanım:

Trade diversion occurs when traded commodity is shifted from the lowest cost country that is out of the customs union (third country) to the relatively higher cost customs union member country.

(Ticaret kayması, ticareti yapılan emtia, gümrük birliği dışındaki en düşük maliyetli ülkeden(üçüncü ülkeden), nispeten daha yüksek maliyetli gümrük birliği üyesi ülkeye kaydırıldığında meydana gelir.)
Translate »