Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

trade deflection

Ticaret kayması.

Cümlede kullanım:

Trade deflection is the re-direction of imports from the free trade area member country that implements higher import tariff to the member country that implements lower import tariff so as to exploit trade restriction differentiation.

(Ticaret kayması, yüksek ithalat tarifesi uygulayan serbest ticaret bölgesi üye ülkesinden yapılan ithalatın, ticaret kısıtlaması farklılaşmasından yararlanmak amacıyla, daha düşük ithalat tarifesi uygulayan üye ülkeye yönlendirilmesidir.)
Translate »