Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

trade barriers

Ticari engeller.

Uluslararası ticarete devletin getirdiği kısıtlamalar.

Cümlede kullanım:

The Trump administration introduced billions of dollars in new trade barriers on Chinese imports.

(Trump yönetimi Çin ithalatına milyarlarca dolarlık yeni ticaret engelleri getirdi.)
Translate »