Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

trace back to

-e dayanmak, e kadar gitmek, geriye doğru izini sürmek

Cümlede kullanım:

Theoretical origins of critical security can be traced back to Frankfurt School which emerged in Germany after the end of the First World War.

(Kritik güvenliğin teorik kökenleri, Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Almanya’da ortaya çıkan Frankfurt Okulu’na kadar uzanabilir.)
Translate »