Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

top priority

En öncelikli

Liberal institutionalism rejects a realist argument that international politics is a struggle for power in which military security issues are the top priority. 

(Liberal kurumsallık, uluslararası politikanın askeri güvenlik konularının öncelikli olduğu bir iktidar mücadelesi olduğu şeklindeki realist iddiayı reddetmektedir.)
Translate »