Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

tobin tax

Tobin vergisi

Cümlede kullanım:

To prevent the negative effect of the short term capital flows to the country tobin taxing may be the solution.

(Kısa vadeli sermaye akımlarının ülkeye olumsuz etkilerini önlemek için tobin vergilendirmesi çözüm olabilir.)
Translate »