Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

to shield domestic companies

Yerli şirketleri korumak.

Cümlede kullanım:

A tariff can also be levied to shield domestic companies.

(Bir tarife, yerli şirketleri korumak için de konulanabilir.)
Translate »