Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

to delegate authority

Yetki devretmek

Cümlede kullanım:

EU member states had to delegate some of their authority to new supranational bodies of EU.

(AB üye ülkeleri, yetkilerinin bir kısmını AB’nin yeni uluslarüstü organlarına devretmek zorunda kaldı.)
Translate »