Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

to augment the price

Fiyat yükseltmek.

Cümlede kullanım:

Simply put, the tariff to export is used to augment the price of the resource or good in order that current inventories are preserved. 

(Basitçe söylemek gerekirse, ihracat tarifesi, mevcut stokların korunması için kaynağın veya malın fiyatını arttırmak için kullanılır.)
Translate »