Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

to a certain degree

Belli bir dereceye kadar

Cümlede kullanım:

Individuals have, to a certain degree, become a subject of interstate relations and international law particularly when their survival as groups of people is at stake.

(Bireyler, belli bir dereceye kadar, özellikle insan grupları olarak hayatta kalmaları söz konusu olduğunda, devletlerarası ilişkilere ve uluslararası hukuka konu olmuşlardır.)
Translate »