Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

tiniest trivial matters

En küçük önemsiz konular

Cümlede kullanım:

This was not a conflict between “Protestant State” and “Catholic Church” but it was struggle about who was going to decide even on tiniest trivial matters in daily life.

(Bu, “Protestan Devlet” ve “Katolik Kilisesi” arasında bir çatışma değildi, ama günlük yaşamdaki en küçük önemsiz konularda bile kimin karar vereceği konusunda mücadele idi)
Translate »