Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

thought as

Olarak düşünülmek

Cümlede kullanım:

Regime is thought as the limited surrender for independent decision making authority.

(Rejim, bağımsız karar verme yetkisi için sınırlı teslim olma olarak düşünülmektedir.)
Translate »