Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

theory of hegemonic stability

Hegomonik istikrar teorisi

Cümlede kullanım:

The hegemonic stability theory is based on the assumption that the world system is the most prosperous when there is a hegemon power to organize the international political and economic system.

(Hegemonik istikrar teorisi, uluslararası politik ve ekonomik sistemi organize etmek için bir hegemon güç olduğunda dünya sisteminin en müreffeh olduğu varsayımına dayanır.)

Tarihsel olarak, Hollandalılar (1620-72), İngilizler (1815-73) ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (1945 sonrası) hegemonya dönemlerine bakıldığında, hegomanya ile refah arasında bir ilişkinin olduğu görülecektir.

Translate »