Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

The United Nation(UN) Charter

Birleşmiş Milletler(BM) Antlaşması

Cümlede kullanım:

The United Nations Charter was signed on June 26, 1945 and is the treaty providing the establishment of the international organization called “United Nations”.

Birleşmiş Milletler Antlaşması, 26 Haziran 1945 tarihinde imzalanmış ve “Birleşmiş Milletler” adındaki uluslararası örgütün kuruluşunu sağlayan antlaşmadır.
Translate »