Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

the most well-known

En çok bilinen

Cümlede kullanım:

One of the most well-known of rewolts in Ottoman Empire is the Celali rebellions, which developed under the leadership of the rulers who lost their importance and values in the system. 

(Osmanlı İmparatorluğu’ndaki en tanınmış isyanlardan biri, sistemdeki önemini ve değerlerini kaybeden yöneticilerin önderliğinde gelişen Celali isyanlarıdır.)
Translate »