Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

the most cited reason

En çok dile getirilen neden.

Cümlede kullanım:

The most cited reason for levying a tariff is to shield domestic companies.

(Bir tarife koymanın en çok dile getirilen nedeni yerli şirketleri korumaktır.)
Translate »