Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)

Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması Birliği (IUCN)

IUCN, çevreyi koruma hukukuna büyük katkı sağlayan dünyanın en büyük çevre örgütüdür.

IUCN, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinde Uluslararası Ticaret Sözleşmesinin uygulanmasına ve 1973 Kutup Ayılarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Anlaşmanın onaylanmasına teknik destek sağlamıştır.

IUCN, ayrıca çevreyi koruma çabalarının küresel yönetişiminde önemli işlevleri yerine getirmiştir. Örneğin, IUCN, BM Çevre Programı ve Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF) ile işbirliği içinde Dünya Koruma Stratejisi ve Dünya Doğa Şartı’nı yayınladı.

Cümlede kullanım:

IUCN is the world’s largest environmental organization that makes a major contribution to environmental protection law.

(IUCN, çevreyi koruma hukukuna büyük katkı sağlayan dünyanın en büyük çevre örgütüdür.)
Translate »