Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

The Homeland Front

Vatan Cephesi

Cümlede kullanım:

The Homeland Front is an attempt to establish a political front founded by the Democrat Party against the cooperating  opposition after the 1957 elections, which has no legal characteristic. The initiative remained as radio broadcasting announcement of new participants to the Homeland Front.)

(Vatan Cephesi, DP tarafından 1957 seçimlerinden sonra, hiçbir hukuki özelliği olmayan işbirliği muhalefetine karşı kurulmuş bir siyasi cephe kurma girişimidir. Girişim, Anavatan Cephesine yeni katılımcıların radyo yayınından duyurulmasından ibaret olarak kaldı.)
Translate »