Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

the functions of IMF

IMF’nin fonksiyonları.

Cümlede kullanım:

The functions of IMF are surveillance, financial assistance and capacity development.

(IMF’nin işlevleri gözetim, finansal yardım ve kapasite geliştirmedir.)
Translate »