Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

The February 28 military memorandum

28 Şubat Askeri Muhtırası

Cümlede kullanım:

The February 28 military memorandum created a big trauma in large segments of society. 

(28 Şubat askeri muhtırası toplumun geniş kesimlerinde büyük bir travma oluşturdu.)
Translate »