Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

the concealed yet existent

Gizli ama var olan

Cümlede kullanım:

Postmodern feminism deconstructs realist interpretations of IR in order to uncover the concealed yet existent influences of gender. 

(Postmodern feminizm, cinsiyetin gizlenmiş ancak var olan etkilerini ortaya çıkarmak için uluslararası ilişkilerin gerçekçi yorumlarını yediden analiz eder.)
Translate »